גלריית פסלים

פסל של 2 דמויות עומדות על רגל אחת
פסל של ינשוף
פסל של שני פרצופים
פסל של בן אדם יושב